Tuinmaak

Slow release fertilizer for fruit trees

Slow release fertilizer for fruit treesWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Slow release fertilizer for fruit trees

Fruit trees can be grown to fruit (vines and trees) by using a

release fertilizer. These fertilizers take longer to be available

to the roots because of the slow release nature of the chemical

ingredients.

Fertilizers which work for fruit trees are

either based on potassium or phosphorus.

Potassium

Potassium is the major nutrient which is

required for plant growth and therefore it is the most important

nutrient. In order to supply potassium to the plant roots, it

is necessary to use a potassium fertilizer which is available

through the soil. Potassium is an inorganic element.

Sources of Potassium in a plant include

from the soil, rainfall, natural deposits in rocks, or from

fertilizer. Therefore the most important fertilizer for the

plant potassium is a potassium fertilizer.

The availability of potassium in soil can be

increased by using the right kind of fertilizer which has a high

potassium level. Plants grown from seed can develop a high

level of potassium in the plant without a high amount of potassium

fertilizer. This is known as potassium starvation. If a plant

is developed without any potassium fertilizer, it will start losing

some potassium in the roots during the first growing season.

The amount of potassium in the soil which can

be supplied from soil can be increased with the application of

a potassium fertilizer.

Phosphorus

Phosphorus is an inorganic element.

The phosphorus from the fertilizer is absorbed by the soil and

used by the roots of the plant. Phosphorus is required by the

plant for the formation of the cell wall, the chlorophyll, proteins,

and ribosomes. It is one of the most important nutrients required

for the health of the plant and its ability to grow well and

produce fruit.

The phosphorus is required by the plant for

the formation of the cell wall, the chlorophyll, proteins, and

ribosomes. Phosphorus is also known as a macronutrient.

Phosphorus fertilizer in soils is obtained

from inorganic sources, which are natural deposits in rocks.

There are two primary sources of phosphorus in soil, rock phosphorus

and organic phosphorus.

The inorganic sources of phosphorus

are inorganic rock deposits or phosphorites. The organic sources

of phosphorus are organic matter (humus) in the soil or in the

trees.

The inorganic phosphorus can be applied to

the soil in four ways: (1) Inorganic phosphate rock, (2) Phosphoric

acid, (3) Mixtures of ammonium and phosphate rock, (4) Ammonium

and phosphate rock. The inorganic phosphorus fertilizer can be

applied in three different ways: (1) by applying the phosphoric

acid itself, (2) by applying it in a liquid solution of ammonium

and phosphate rock, and (3) by applying the mixture of ammonium

and phosphate rock.

The inorganic phosphorus is released slowly

from soil due to its slow and passive release from the soil. This

is called a slow release phosphorus fertilizer. This fertilizer

can be released quickly and can result in high phosphorus level

in the soil. The plant can utilize the phosphorus right away when

it is released from the soil.

Slow-release phosphorus fertilizers are

used to increase the yield. These fertilizers are called a secondary

fertilizer. The slow-release phosphorus fertilizers are available

in two forms: (1) a granular form, and (2) a liquid form.

Other organic phosphorus sources are

organic manures or manures. There are two main organic phosphorus

sources of phosphorus. The first one is animal manures, and the

second one is plant manures.

4.5.2 Organic Phosphorus

4.5.2.1 Animal Manures

Animal manures are also known as nitrogen

rich animal manure. Animal manure is used to supply nitrogen

and phosphorus. The average phosphorus level in the manure of

beef is 10%, poultry manure is 15% and pork manure is 16%. Die

total phosphorus content in the animal manures is 40-65 kg/t

of cattle manure and 180-300 kg/t of chicken manure. However,

the manure with high phosphorus content is used to make fertilizer

due to its value.

The nitrogen content of manure is the

main component that determines its value for fertilizer production.

The total nitrogen content of animal manure is 30-100%. Die

total nitrogen content of chicken manure is 40%, and that of

cattle manure is 60%. As the nitrogen content of manure increases,

the value also increases. Nitrogen content of manure will

also have a significant effect on its usefulness in the

production of fertilizer.

Generally, a cattle manure contains

about 60-65% nitrogen, poultry manure contains 45-65% nitrogen,

and chicken manure is 35-45% nitrogen.Alhoewel die hoogste

stikstofinhoud van die mis is in die urine en mis van

diere, word sulke inhoud nie wyd gebruik nie.

4.5.2.2 Plantversoeke

Die tweede organiese fosforbron

is plante. Mis van plante kom nie so gereeld voor soos dié van dié nie

diere. Die bronne van plantversoeke sluit in:

(1) kompos,

(2) turf

(3) Rysskudde

(4) Afval.

4.5.2.1 Kompos

Kompos is 'n stof wat geproduseer word

Deur organiese afval en voedingstowwe te kombineer. Dit het die effek

om die reuke en voedingstowwe in die organiese afval te neutraliseer.

Die voedingstowwe wat bygevoeg kan word

Die kompos is stikstof, fosfor, kalium, swael, magnesium,

Kalsium- en spoorelemente. Sommige soorte kompos word verkry van:

(1) Groen afval,

(2) Organiese riool en afval,

(3) dieremis en urine,

(4) Groen afval en organiese riool en afval.

Die groen afval is die materiaal wat is

nie verbrand in die verbrandingsproses nie. Die tipe groen afval

gebruik is vars gras, strooi, struike en onkruid wat gekies kan word

op. Organiese riool en afval het verskillende komponente in die samestelling daarvan,

wat herwin kan word deur kompos.

Die soorte afval wat herwin kan word

Om die kompos te maak, is:

(1) Munisipale riool en afval,

(2) Landbou- en nywerheidsafval,

(3) stedelike organiese afval.

4.5.3 Behandeling van rioolwater

Die afvalwaterbehandelingsaanleg is die

Naam van die eenheid wat rioolwater behandel vir hergebruik. Die afval wat

word in die afvalwaterbehandelingsaanleg ontslaan

Die volgende prosesse:

(1) die vaste afval af te lê,

(2) die skeiding van die vloeistof van die

vaste afval,

(3) Die verwydering van gesuspendeerde deeltjies

van die vloeistof,

(4) Suiwer die vloeistof.

4.5.4 Sedimentasietenk

Die doel van sedimentasietenk is

om die vaste afval wat na onder van die

Vloeistof wat na onder sink. Die materiaal wat geskei is

In sedimentasietenk is:

(1) vaste afval,

(2) Water.

4.5.5 Slykbehandelingsaanleg

Die slykbehandelingsaanleg is die

eenheid wat die slyk behandel om skadelike materiale te verwyder sodat

Dit