Tuinmaak

Best foliar spray for fruit trees

Best foliar spray for fruit trees


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Per ricevere ulteriori informazioni vi invitiamo a compilare l'apposito form qui sotto. Type of soil : Medium — Heavy. Nutrient removal in a ton of fresh fruit Chapman,This fertilization program should be adjusted according to leaf analysis. Foliar feeding of young lemon trees with Multi-K potassium nitrate. Best source for K and N is Multi-K potassium nitrate which is fully soluble, has no detrimental chloride, and in which the uptake of K is synergistic with the nitrogen.

Inhoud:
 • Holistic Spray Ingredients
 • 7 Best Fertilizer For Fruit Trees (Organic and Chemical)
 • Spraying Apple Trees
 • Do You Want Your Fruit Trees to Produce? Here’s How!
 • Toegang verbied
 • Fertilizing New Apple Orchards
 • Fertilizing Tree and Small Fruits in the Home Garden
 • How to feed and mulch your fruit trees
 • How To Properly Foliar Spray
WATCH RELATED VIDEO: How to Fertilize Fruit and Citrus Trees - Foliar and Granular Fertilizing

Holistic Spray Ingredients

Journal of Soil Science and Plant Nutrition, , 12 3 ,Effects of zinc and manganese as foliar spray on pomegranate yield, fruit quality and leaf minerals. Hasani 1 , Z. Savaghebi 3 , R. Fatahi 2. Effects of foliar sprays of zinc and manganese sulfates on the fruit yield and quality as well as leaf nutrients concentration of pomegranate were studied during growing season in an orchard with a soil pH of 7.

Zinc and manganese sulfates were applied two times at the rate of 0, 0. Foliar spray of Mn significantly increased Mn and N but decreased Zn and Cu concentrations in leaves.

Foliar sprays of Zn significantly increased Zn but decreased Mn and P concentrations in the leaves. According to the results, the suitable combination of these two micronutrients for studied characters of pomegranate under prevailing conditions was foliar spray of 0. Keywords: Punica granatum, yield, arils, mineral elements, micronutrients. Pomegranate Punica granatum L.

This plant is native of Iran and is extensively cultivated in the Mediterranean region since ages Sheikh and Manula,The edible part of the fruit is the seeds having a fleshy covering and called arils, which are eaten fresh or used for making juice, jam and paste.

In addition, the fruit is also valued for its pharmaceutical properties. The fruit peel, and the tree stem and root bark and leaves are good source of secondary metabolites such as tannins, dyes and alkaloids Mirdehghan and Rahemi,The incidence of micronutrient deficiencies in fruit crops has increased markedly in recent years due to intensive cropping, losses of mi-cronutrients through leaching, decreased proportions of farm manure application compared to chemical fertilizers, increased purity of chemical fertilizers, soil erosion and use of marginal lands with high pH and EC for crop production Zia et al.

The climate change by weather warming and drying might be another important reason for the disorders. Zinc Zn is an essential trace element for plants, being involved in many enzymatic reactions and is necessary for their good growth and development. Zinc is also involved in regulating the protein and carbohydrate metabolism Swietlik,Zinc availability to plants is reduced in high pH soils. Two main theories are offered to account for high Zn deficiency incidence on calcareous soils.

First, the solubility of Zn in these soils to be decreased up to fold per unit increase in pH, and the second theory which is based on the adsorption of this element by calcium carbonate CaCO 3 ; the carbonate found in such soils forms an insoluble complex with Zn added as zinc sulfate Rasouli-Sadeghiani et al.

Zinc deficiency is commonly observed in pomegranate orchards of Iran Taghavi, ; Daryashenas and Dehghani,Zinc uptake rate was faster in mango trees when zinc sulfate was foliar applied as compared with its soil application Bahadur et al. However, the foliar or soil application of zinc sulfate showed no effect on fruit yield and quality of mango, except for TSS in the fruit.

Similar to zinc, manganese also is a heavy metal micronutrient, the functions of which are fairly known. It is involved in the oxygen-evolving step of photosynthesis and membrane function, as well as serving as an important activator of numerous enzymes in the cell Wiedenhoeft,Soil application of Mn is problematic, since its efficiency depends on many soil factors, including soil pH.

Silva et al. In addition, correlation between the time pass after liming with leaf manganese levels was found.Volgens resultate van sommige eksperimente op appelbome Thalheimer en Paoli, en lemoenbome Papadakis et al, , was blaartoediening van mangaansulfaat meer effektief as mangaanchelaat in toenemende blaar Mn konsentrasies. Broschat het ook gesê dat met blaartoediening van vier oplosbare Mn-bronne, slegs mangaansulfaat konsekwent Mn-konsentrasies in die dwergdadelpalmblare verhoog het.

Die literatuur oor Zn- en Mn-bemesting van granaatjie is skaars. Balakrishnan et al. Daarbenewens het blaartoediening van Zn en Mn alleen of in kombinasie met mekaar beduidende toename in vrugte-opbrengs van soet lemoene getoon Tariq et al. Ook is die effekte van hierdie elemente op konsentrasie van sommige ander voedingstowwe in die blare geassesseer.

Twee-en-sewentig granaatjie Punica granatum cv. Malas e Torsh e Saveh ses jaar oue bome wat hul 3 jaar oue lugdele ontwikkel is na die ernstige winterbesering van en gespasieer op 2.

Alle bome het eenvormige groeikragtigheid gehad en is opgelei tot enkelstam, sowel as onder 'n drupbesproeiingstelsel. Die boord het die huidige aansoeke vir voeding en ander tuinboupraktyke ontvang. Die fisiese en chemiese eienskappe van die grond vir die boord word in Tabel 1 aangebied. Die eksperiment is uitgelê as 'n faktoriële ontwerp op die basis van heeltemal ewekansige blokke met vier replikasies en twee bome per replikasie. Waterige oplossing van MnSO 4.

Die behandelings is twee keer op die bome toegedien, eerstens 15 dae voor volle blom en die tweede een maand na die eerste toediening. Bespuitings is in die oggend toegedien a. Met oes is die vrugte geweeg en afsonderlik vir elke boom getel, en dan is die opbrengs Kg boom -1 in elke behandeling bereken.

Vier klankvrugte per elke replikaat is op 12 Oktober gekies om die ander bestudeerde karakters te bereken. Vruglengte en deursnee gemeet met digitale pasmaat en gemiddeld vir elke herhaling. Titreerbare suurheid TA is bepaal deur titrasie met 'n aliquot sap teen 0. Sap inhoud van arils gemeet vir g arils deur die sap met die hand te onttrek en uitgedruk as persentasie.

Om die antosianieninhoud te bepaal, is die sapmonster eers 4 minute teen rpm gesentrifugeer, dan is die verhouding van 1 sap tot 3 water verdun met gedistilleerde water en dan is die absorpsie deur spektrofotometer by nm golflengte gelees en aangeteken en as antosianien getoon. indeks Sarkhosh et al.

Skildikte is gemeet met digitale pasmaat by die dunste dele. Ten einde die blaarvoedingstofkonsentrasie te bepaal, is ongeveer 30 blare vroeg in Augustus van elke boom van nie-vrugtige, lentegroeilote versamel, sodat twee tot drie volledig uitgerekte volwasse blare vanaf die middel van lote versamel is. Blaarmonsters is eers met kraanwater gewas, en daarna met gedistilleerde water en nie-ioniese skoonmaakmiddel. Die resulterende wit as is dan opgelos in 10 ml 2 N HCl en aangepas tot 'n volume van ml deur gedistilleerde water vir die bepaling van makro- en mikro-voedingstowwe Chapman en Pratt, Zn, Mn, Fe en Cu inhoud is gemeet met behulp van 'n atoom absorpsiespektrofotometer.

Kalium is bepaal deur vlamfotometer en fosforinhoud is ontleed deur die molibdovanadate geel kleur metode deur spektrofotometer. Totale stikstofinhoud is met behulp van Kjeldhal metode bepaal. Resultate het getoon dat Mn-bespuitings op beide vlakke vrugte-opbrengs aansienlik verhoog het, maar Zn-bespuitings het geen betekenisvolle effek op hierdie karakter gehad nie. Die maksimum vrugte-opbrengs van 8. Soortgelyke resultate is gerapporteer dat blaarbespuiting van Mn vrugte-opbrengs in 'Ganesh' granaat Bambal et al.

Zn-toediening het geen effek op hierdie eienskappe gehad nie. Soortgelyke resultate het ook getoon dat Zn-bespuitings geen effek op vrugte-opbrengs in granaat El-Khawaga, ; Khorsandi et al, en 'Valencia' lemoene Labanauskas en Puffer, Skildikte het dalende neiging getoon met blaarbespuiting van mangaansulfaat maar was nie statisties betekenisvol nie. Soortgelyke resultate bestaan, wat geassosieer word met toename in vrugteskilgewig en vermindering van vrugtepluime in 'Manfaluty' granaatappel soos beïnvloed deur Zn-sproei El-Khawaga, Mangaan het 'n beduidende positiewe effek op die gewig van are gehad, maar sink het geen noemenswaardige effek daarop gehad nie.

Onder die toegediende behandelings het 0. Mn toediening vrugdeursnee en vruglengte verhoog, maar slegs die 0. Zn bespuitings het geen betekenisvolle effek op vruglengte en deursnee gehad nie. Daar was betekenisvolle effek van sink- en mangaanbespuitings op blaaroppervlakte, sodat behandelde bome deur kombinasie van Zn en Mn groter blaaroppervlakte gehad het. Tabel 3, wat ooreenstem met data aangaande ander vrugte tot blaarbespuiting van Zn Rasouli-Sadeghiani et al.

Mn-bespuiting het 'n beduidende effek op sap-inhoud van arils en antosianien-indeks gehad. Blaarbespuitings van Mn op beide vlakke 0. Zn-bespuiting het geen betekenisvolle effek op antosianienindeks gehad nie. Die 0. Kombinasie van mangaansulfaat by 0.Deur blaartoediening van sink, is afname in persentasie sap in 'Valencia' lemoenvrugte reeds aangemeld Labanauskas et al. El-Khawaga het gesê dat die afname in sappersentasie van granaatvrugte wat deur Zn-bespuiting veroorsaak word, verband hou met die produksie van kleiner vrugte, toename in vrugteskilgewig en die vermindering van die totale are van vrugte.

Daar is gerapporteer dat die hoogste TSS verkry is deur blaartoediening van sinksulfaat 0. Titreerbare suurheid het toegeneem met toediening van Mn; Zn-bespuitings het egter TA verlaag, alhoewel hulle nie betekenisvol was nie. Tabel 2.

Inteendeel, dit is gerapporteer dat die blaartoediening van sinksulfaat op dpm titreerbare suurheid van 'Manfaluty' granaatvrug El-Khawaga verhoog het. Die variasie in die resultate kan toegeskryf word aan tyd van toediening van Zn en veranderlike response van verskillende kultivars van granaatjie tot sink toediening of die omgewingstoestande.

Effekte van ZnSO 4 op beide vlakke 0. Volgens Tabel 4 was die effekte van alle blaarbehandelings op die konsentrasie van P, K, Fe en Cu statisties onbeduidend. Resultate het getoon dat die blaarbespuiting van sink- en mangaansulfate die Zn- en Mn-konsentrasies in onderskeidelik granaatblare aansienlik verhoog het.

Die hoogste Zn- en Mn-konsentrasiesKhorsandi et al. Resultate het ook getoon dat die toegediende Mn die konsentrasies van Zn en Cu onbeduidend verlaag het en konsentrasie N in granaatblare aansienlik verhoog het.

In ander plante is dit gestel dat Mn antagonisties kan wees op konsentrasie van Zn Tariq et al. Volgens die resultate het blaartoegediende Zn die konsentrasie van beide Mn en P verlaag en die konsentrasie van Cu in granaatblare verhoog. Daarom kan daar gestel word dat daar 'n antagonistiese effek tussen Zn en hierdie voedingstowwe Mn en P was en 'n sinergisme verband tussen Zn en Cu. Net so is berigte beskikbaar dat met Zn-blaarbespuitings die konsentrasie van Mn in oranje blare Labanauskas en Puffer, ; Tariq et al.

Volgens 'n vorige verslag was die konsentrasie van P laag in die monsters van Zn-bespuitings in appelblare Rasouli-Sadeghiani et al. Daarbenewens het Aref gesê dat blaarbespuitings van Zn konsentrasie Cu in mielieblare verhoog. Vruggrootte beide lengte en deursnee het toegeneem met die verhoging van die konsentrasie van MnSO 4 en die toename in vruggrootte was geassosieer met Mn, N en K konsentrasies in granaatblare Tabel 4.

Fallahi et al. Dit moet genoem word dat in huidige eksperiment, blaarbespuiting van 0. Volgens grond- en voedingstoestande van granaatbome cv. Malas e Torsh e Saveh, ons kan sê dat Mn 'n belangrike element is in die verbetering van opbrengs en die verbetering van die kwalitatiewe eienskappe van hierdie vrug.


7 Beste kunsmis vir vrugtebome (organies en chemies)

Maak 'n skenking. Die voeding van vrugtebome bevorder gesonde groei en gee die plant al die voedingstowwe wat dit nodig het om die beste moontlike oes te produseer. Deklaagwerk help om vog in die somer te bewaar en verhoed dat onkruid groei. Alle vrugtebome, insluitend appels, pere, perskes, pruime en kersies. Die meeste vrugtebome benodig hoë hoeveelhede kalium, wat noodsaaklik is vir knop- en vrugteontwikkeling.

Wat die blaarstikstofinhoud betref, het data aangedui dat behandelde bome met % ureum + % Kalsiumnitraat beduidend die grootste geïnduseer het.

Spuit appelbome

Die vrugtebome is op hul soetste hierdie tyd van die jaar - die belofte van 'n oes in die bye wat van die mooi bloeisels eet. Is die bye in jou vrugtebome? Die vroeë pruime dra reeds vrugte, die latere blom nog; en hier kom die pitte — die knoppe is aan die beweeg! Daar is nie een grootte wat almal pas nie - dit hang natuurlik af van die toestand van jou grond. Smeer 'n 2 cm-laag kompos en voeg iets mineraal by soos seewier of rokstof, plus gips bo-op met 'n voordelige laag deklaag. Wees vrygewig hier, kom uit by die druppellyn as jy kan. Deklaag is 'n sleutelspeler in lewende grond en vogbehoud is uiters belangrik om vrugte te swel. Sal dit droog wees?

Wil jy hê jou vrugtebome moet produseer? Hier is hoe!

A: Die versorging van vrugtebome is 'n werk deur die hele jaar wat snoei, bemesting, verwydering van siek vrugte en bespuiting op verskillende tye van die jaar insluit. Tydsberekening is krities vir elk van hierdie take. Tydens aktiewe groei absorbeer en gebruik die bome voedingstowwe van kunsmis. Om te weet wanneer om vrugtebome vir plae te spuit, moet jy eers weet wat die boom bedreig en wanneer die bedreiging aktief is.

Konstante genot. Ons navorsers bewys dat hierdie aankoop 'n beter resultaat gee in vergelyking met ander.

Toegang verbied

Deur aan. Blaarvoeding word meer gewild onder tuiniers, deels omdat dit 'n maklike manier blyk te wees om plantvoedingsprobleme op te los. Wanneer jou plant lae vlakke van yster toon, spuit 'n bietjie gecheleerde yster op die blare en jy het die probleem opgelos.Die tweede rede waarom blaarvoeding meer gewild is, is dat daar meer produkte op die mark is. Dit sluit in spesiale blaarvoerprodukte sowel as gewone kunsmis wat as 'n blaarbespuiting aanbeveel word.

Bemesting van nuwe appelboorde

Kortliks, ysterchlorose is 'n vergeling van plantblare wat veroorsaak word deur ystertekort, gewoonlik in hoë pH gronde pH bo 7. Ander oorsake van vergeling moet egter eers uitgesluit word. Blaarvergeling kan byvoorbeeld wees as gevolg van insek- of siekteprobleme patogene siektes wat veroorsaak word deur swamme of ander organismes, onkruiddoder misbruik, of 'n geskiedenis van oorwater. Sommige boomkultivars is selfs ontwikkel om geel blare doelbewus te hê -- 'n voorbeeld is die 'Sunburst' heuningsprinkaan Gleditsia triacanthos var. As jy na hierdie ander probleme gesoek het en steeds ysterchlorose vermoed, laat jou grond toets om te sien of die pH bo 7 is. As die pH hoog is en jy het ander probleme uitgesluit, is ystertekort waarskynlik.

Maak seker dat jy die onderkant van die blare spuit waar die huidmondjies van die plante geleë is. Volledige dekking is die sleutel. Dit is die beste om te spuit wanneer die temperatuur onder 80 grade is.

Bemesting van boom en klein vrugte in die tuin

Die mees algemene swam is Peach Leaf Curl, wat die verminking van blare, en soms die vrugte, op jou perske, nektarien, appelkose en selfs amandels veroorsaak. Daar is egter baie ander swamprobleme wat kan voorkom en winterbespuiting is 'n goeie manier om te help om die voorkoms van swamprobleme te verminder. Peach Leaf Curl sal die pragtige nuwe groei op jou bome blase en geplooide laat lyk en in ernstige gevalle kan dit puisies op vrugte en voortydige vrugte laat val.

Hoe om jou vrugtebome te voed en te deklaag

VERWANTE VIDEO: BLAAR wat ons tropiese vrugtebome voed!

Eerstens, maak seker dat jy jouself vertroud maak met die bestaande of potensiële plaag- en siektekwessies vir appelbome in jou area. Jou plaaslike provinsie Koöperatiewe Uitbreiding is 'n uitstekende bron vir hierdie inligting. Dokumente vir identifikasie en beheer, saamgestel deur jou plaaslike staatsuniversiteite, kan selfs reeds aanlyn bestaan. Jou plaaslike onafhanklike tuinsentrums en plaaslike produsente is ook onskatbare bronne van plaag- en siektebeheer in jou area. In hoëdigtheidsgebiede kan ’n behoorlike en konsekwente spuitskedule uiters belangrik wees vir die oorlewing van jou appelboom.

Baie mense regoor die wêreld ly aan jodium I-tekort en verwante siektes.

Hoe om blaarbespuiting behoorlik te spuit

Elke boordterrein staar sy eie reeks uitdagings in die gesig. Siektesiklusse moet verstaan ​​word om te bepaal watter holistiese mengsel die plantverdediging die beste op 'n gegewe punt in die seisoen bevorder. Saam ontdek ons ​​hoe om gesonde vrugte te kweek sonder chemiese insette en oormatige minerale swamdoders. Om van binne af oor siekte te heers is wat die Natuur altyd bedoel het! Die "aktiewe bestanddele" wat in die kernresep vir die handhawing van boordgesondheid gevind word, is groen immuunstimulante en mededingende kolonisasie.

David Trinklein Universiteit van Missouri trinkleind Missouri. Blaarvoeding is die afgelope jare die onderwerp van baie debat. Die praktyk behels die toediening van watergebaseerde kunsmisstowwe op die blare van plante om hul voedingstatus te verbeter.Kommentaar:

 1. Suttecliff

  Mooi geskryf, ek het daarvan gehou.

 2. Mezizil

  Daar is iets hierin en die idee is goed, ek ondersteun dit.

 3. Morvyn

  Laat ons weet! Dankie vir die nuus.Skryf 'n boodskap